Sigrid Moldestad kjem til Eksingedalen!

Av Liv Anne søn 25.02.2024 - 23:00
Sundag 28.april kjem sjølvaste Sigrid Moldestad til Grendahuset Ljosheim!

Sigrid Moldestad legg for fyrste gong ut på ein akustisk soloturne vinteren 2024. Her tek ho utgangspunkt i bokplata "Breim" som kom ut i haust. Det blir personlige historier, poesi, slåttar og songar. Eit nært møte med musikk ho har sitt hjarte i. Sigrid inviterer publikum til unike små spelestader som kler både musikken og felefortellingane ho har med seg.

Årets eksingedøl 2024

Av Magnar fre 12.04.2024 - 10:10
Eksingedalen Bygdaråd ynskjer forslag til "årets eksingedøl 2024. Utnemninga vil føregå på 17.mai-festen på Bergo. Foreslå den personen som du meiner fortener ei slik utmerking. Tenk på personar som du tenkjer på som viktige bidragsytarar for at dalen skal fungere, i smått og stort.
Send forslag til magnanes@online.no

 

Mobile Worker

Førstehjelpskurs i Eksingedalen

Av Liv Anne tor 11.04.2024 - 14:39

Denne veka har 18 eksingedølar fått opplæring i førstehjelp og bruk av hjartestartar.

-Eg er imponert over kor organisert dette er i Eksingedalen, sa kurshaldar Lasse Fossedal. For responstid om uhellet skulle vera ute, er lang i Eksingedalen. Det tek tid før helsepersonell er på plass, og at ein kjem fort i gang med livreddande førstehjelp er heilt avgjerande.
Uni

Onsdagsturane er i gang

Av Liv Anne ons 24.05.2023 - 21:28
I dag, onsdag 24.mai, vart den fyrste onsdagsturen for sesongen gjennomført. Som vanleg startar Turgruppa med turar nedst i Eksingedalen, med tur til Fetstølen. Fire turar til er planlagt i vår, og i august og september vert det fem turar til.

Årets eksingedøl 2023

Av Magnar tir 25.04.2023 - 14:52
Årets eksingedøl 2023
Til no har 4 dølar fått tildelt diplomet til «Årets eksingedøl. Det er Bygdarådet som deler ut prisen. «Årets eksingedøl» vert kåra for å synleggjere positivt engasjement og arbeid for Eksingedalen eller folk i dalen.
Den som blir kåra til "Årets eksingedøl" er ein person som har gjort ein god innsats for dalen siste året. Det kan vere for engasjement som også har foregått over fleire år. Prisvinnar blir annonsert på 17.mai, og utmerking blir då utdelt.
Styret i bygdarådet tek endeleg avgjerd på kven som får prisen, og for å klare dette treng me innspel frå bygdefolket. Kven meiner du fortener ein slik tittel i år? Me oppmodar om å tenkja vidt - det er mange som kunne fortene ein pris for positiv innsats. Kven er din kandidat?

Send ditt framlegg med grunngjeving på mail til magnanes@online.no eller i posten: Magnar Nese, Eksingedalsvegen 2782, 5728 Eidslandet, innan 10 mai.

Sokneråd manglar listekandidatar til valet hausten 2023

Av Magnar tir 18.04.2023 - 10:41
Bilete: altarparti Eksingedalen kyrkje.

eksingedalen.no har fått ei melding frå dei som arbeider med førebuing til soknerådsvalet 2023 i Eksingedalen sokn. Meldinga ser slik ut:
«Eksingedalen Sokneråd søkjer etter personar som kan sitta i soknerådet frå hausten 2023. Manglar fortsett eitt rådsmedlem og to varamedlemer.
Håpar nokon har anledning til å være med.

Send melding eller ring Jarand Brørvik på 99363951».

Det skal bli bra, til slutt!

Av Liv Anne lør 15.04.2023 - 20:50
For tre veker sidan opplevde Hege og familien noko av det verste som kan skje ein familie. Dei mista alt dei eigde i brann, både heimen og arbeidsplassen sin då butikken på Lavik vart råka av brann. Det byrja i sikringsskåpet, og heldigvis var mannen Kawe snartenkt og fekk redda ungane og seg sjølv ut av husværet dei budde i.

Folksom påske i Eksingedalen

Av Liv Anne man 10.04.2023 - 19:29
Påskeferien er truleg tida med høgast folketal i Eksingedalen. I hus og hytter som elles står tomme, er det lys og folksomt, og kvar dag er det stor trafikk langs vegen. Tradisjonen er lang, i mange tiår har folk teke seg ut og opp til fjells på påskeferie. Eksingedalen har sidan femti-talet vore populær påskeutfartsstad.

Påska 2023 går inn i hisoria som ei påske med mykje sol. Meir sol enn vèrmeldarane spådde, og det er det ingen som klagar på.

Tur til Kvitanosi

Av Liv Anne ons 05.04.2023 - 19:47
Tradisjonen tru er det nok mange som går til Kvitanosi langfredag i år også. Vermeldingane er gode, skiføret er litt varierande i år.
Dei fleste startar på Gullbrå mellom 10.30 og 11. Det er ikkje ein organisert fellestur, men mange som går.

Ta vare på kvarandre! Og, det er alltid nokon ein kan gå saman med.