Folkemøte 27. november

Av redaktør tor 25.11.2021 - 12:42
Ein liten smak av vinter rundt vassdraget no seint i november.

No laurdag 27. november kl. 12 vert det ope folkemøte på Eksingedalen Oppveksttun, på skulen altså. Her vil ein gå gjennom hovedpunkta i ynskje og krav som er aktuelle no når konsesjonsvilkåra for Eksingedalsvassdraget skal fornyast.
Det vil sjølvsagt bli høve til å stilla spørsmål og koma med framlegg og ynskje som ein kan debattera på møtet. Synspunkt som kan auka kvaliteten på uttalen til vilkårsrevisjonen, er det framleis god opning for.

 

Mobile Worker

Folkemøte på oppveksttunet

Av Magnar man 22.11.2021 - 21:36
Laurdag 27. november håpar Bygdarådet du tek turen til Bergo for å høyra om arbeidet som er gjort med å lage uttale til konsesjonsfornyinga for Eksingedalsvassdraget. Og så satsar me på at uttalen vert endå bedre etter å ha fått tankar og innspel frå forsamlinga.
Vaksdal kommune seier at me kan gjennomføre planlagde arrangement berre me tenkjer smittevern. Og det gjer me.
Uni

Ras deler Eksingedalen - FV 5410 er stengt i Stegane nedom Botn

Av Liv Anne søn 28.03.2021 - 15:44
Like før midnatt laurdag kveld vart raset oppdaga. Geolog har vore på staden og raset vert ikkje opna før tidlegast onsdag.

Trafikkmeldinga til statens Vegvesen melder at vegen er "stengt på grunn av steinras. Rasområdet har vore inspisert av geologar i dag, onsdag 31. mars. Siste melding på 175.no er "Ny vurdering 1. april kl 15.00


Raset er gått i Stegane, ca 200 meter nedanfor avkjørselen opp til Yksendalen.

P Å S K E R E B U S

Av Liv Anne lør 27.03.2021 - 09:30
Eksingedalen IL følgjer opp fjor-året og inviterer til påskerebus langs veg i Eksingedalen.

- Målet er at me alle kan ha ein felles aktivitet sjølv om me ikkje kan vera saman denne påska heller, seier Anna Bergo som er leiar i idrettslaget.
Rebusen kan du løysa åleine eller saman med dei du bur saman med.

Premiedryss og heider med utdeleing av krus for Fjelltrimmen

Av Liv Anne søn 21.03.2021 - 17:50
Vanlegvis er det både premiering og krusutdeling på årsmøtet i Eksingedalen IL. I år vart også dette annleis, og mange fekk difor både premie og krus etter skirennet på Nesheim.
26 medlemmar greidde i år kruset, og dei med flest turar registrert i bøkene fekk gåvekort.

Vegard Gullbrå Tollefsen vart nummer 1 i år også! For første gong i vaksenklassen.

Endeleg skirenn!

Av Liv Anne søn 21.03.2021 - 17:35
Endeleg vart det eit skirenn, det første og det siste for Eksingedalen IL i 2021.
Det er lite snø på Nesheim, for lite til å køyra skiløype no. Men i høve skirennet var det laga fin løype med spor tur/retur, ca 1 km.
Rennet var for dei under 20 år, og berre lokalt for Eksingedalen. 10 løparar stilte til start.

Tida med alle årsmøta

Av Liv Anne ons 17.03.2021 - 18:54
Koronaåret har skipla mange datoar. No ser det ut til at årsmøta kan haldast i Grendahuset Ljosheim, og Ljosheim er rigga opp etter smittevernreglar. Alle får tilvist plassar, med god avstand mellom seta. Først ut er Kvinne- og Familielaget, så kjem idrettslaget og Grendahuset Ljosheim rett over helga.

Barnehagen opnar att i Eksingedalen

Av redaktør fre 12.03.2021 - 14:52

Formannskapet i Vaksdal vedtok denne veka at barnehagen i Eksingedalen opnar att i august. "Barn frå Eksingedalen skulekrins får tilbod om barnehage på Bergo, og barn frå Eidslandet krins får tilbod om plass i Modalen", står det i vedtaket til Formannskapet.

Dette er ei "glad-sak" for Eksingedalen!

TINE premierer

Av Magnar ons 03.03.2021 - 08:32
På Nesheim vart de is og nonstop til dessert då TINE premierte for levering av mjølk av høgste kvalitet. Og isen var frå Diplomis, som er eigd av TINE. Alle i familien bidreg i fjøset, og var glade for å få 5-årsplakett. Denne plaketten er trinn 1 av 4 i premieringssystemet.
TINE er eit samvirkefortak, eigd av mjølkebønder, som ynskjer å gjere stas på dei som lukkast med å levera mjølk av topp kvalitet. I produsentlaget Vaksdal/Modalen vart det delt ut to 5-årsplakettar dette året.
Les under kva som må til for å oppnå dei ulike premiane.