Klart for styrking av muskulaturen

Av Magnar fre 30.10.2020 - 09:18
Foto: Frå trening i 2018.
Idrettslaget startar opp med styrketrening tysdagar framover mot jul. Det vert trening kl 20.00 kvar tysdag, med smittevernreglane ivareteke.

Det er eit maksantall på 12 personar i gymsalen, difor vert det påmelding til styrketreninga for kvar veke. Påmeldinga må skje mandag innan kl 22 til Anna S. Bergo på sms (48024522) eller via facebookgruppa som er oppretta med namn "Styrketrening på Bergo".

 

Mobile Worker

Uni

Gudsteneste 13.september vert i Ljosheim

Av Liv Anne man 07.09.2020 - 21:27
Gudstenesta sundag 13.september er flytta til Grendahuset Ljosheim. Gudstenesta byrjar klokka 11, og det er prest Bø som heldt denne. Det vert nattverd og kyrkjekaffi.

Gudstenesta er flytta frå kyrkja til Ljosheim fordi kyrkja skal målast og har stillas rundt seg dei kommande vekene.
- Såleis vert det truleg for fyrste gong i verdssoga feira gudsteneste på Ljosheim, seier Lars Patterson i soknerådet.

Utegudsteneste med dåp

Av Magnar søn 16.08.2020 - 22:21
Ein svalande bris på ein varm dag i fjellet. Dette, samt naturen som vakre kulissar rundt gudstenesta med i underkant av 70 deltakarar, gjorde dåp under open himmel til ei hending for minneboka.
Dei siste åra her det vorte halde stølsgudstenester på ulike stølar i Nesheim sokn. Då ynskje om dåp i utegudstenesta vart ytra, vart Beinhelleren valt som stad. Behovet for å kunna nå staden med bil, gjorde at det ikkje vart ein stølsvoll dette året.