Sigrid Moldestad - "Med hjarte og kjærleik frå Breim"

Av Liv Anne søn 25.02.2024 - 23:00
Sundag 28.april kjem sjølvaste Sigrid Moldestad til Grendahuset Ljosheim!

Sigrid Moldestad legg for fyrste gong ut på ein akustisk soloturne vinteren 2024. Her tek ho utgangspunkt i bokplata "Breim" som kom ut i haust. Det blir personlige historier, poesi, slåttar og songar. Eit nært møte med musikk ho har sitt hjarte i. Sigrid inviterer publikum til unike små spelestader som kler både musikken og felefortellingane ho har med seg.

Fantefolk kjem til Ljosheim 15.mars

Av Liv Anne søn 25.02.2024 - 22:41
Det er mykje kjekt som skjer i Ljosheim! Eit høgdepunkt i mars er gruppa Fantefolk si førestilling om Per Sivle sitt liv, oppvekst og dikting. Jens Brekke les dikt, fortel om Sivle og fortel Vossastubbar, alt vert krydra med musikk og song.

Husastyret inviterer på pizzabuffet frå kl 19:00, førestillinga startar 19:30.
Inngang, pizzabuffet og førestilling: kr 300,-
Billettar kan tingast på førehand hjå Anna, eller kjøpast i døra.

 

Mobile Worker

Har levert særs god mjølk i 5 år

Av Magnar fre 23.02.2024 - 09:27
Annika Brønstad, som driv gard på Flatekval i Eksingedalen har fått ei utmerking frå TINE. Grunnen til dette er at frå fjøset til familien Brønstad er det levert mjølk av høgste kvalitet 5 år på rad. Mjølka som blir henta av TINE, og blir testa for 5 forskjellige parameter. Beste kvalitet må bli oppnådd på alle desse områda for at mjølka kan kallast elitemjølk.
Gratulerer til Annika, Odd Inge og jentene.
Uni

Kantklipping i Eksingedalen

Av Magnar tir 15.08.2023 - 21:15
Vegen gjennom Eksingedalen er smal og svingete. No i august er den blitt visuelt endå smalare på grunn av at kantvegetasjonen mange stader legg seg inn over vegbana. Behovet for kantklipping er stort. Plantar og busker tek borti sidene på bilane når ein køyrer. Det er ikkje råd å sjå veg-grøftene lenger der det er mykje kantvegetasjon.

Eksingedalen Bygdaråd har sendt spørsmål til Presis Vegdrift om når kantklipping blir gjort i dalen. Svaret er slik: Kantslått skal i følgje vår kontrakt med VLFK foregå mellom 20. mai og 30. juni på første klipp. 2. klipp skal foregå frå 1. august og fram til 15. september.
I år under 1. klipp var det ein tørkeperiode og skogbrannfaren vart så stor at vi måtte avbryte klipping. 2. kantklipp startet den 1. august og vil gå iht oppsatt plan.

Reisebrev frå ei pilgrimsvandring

Av Liv Anne man 14.08.2023 - 20:42
I Eksingedalen er det mange som har observert "Tante Sigrid", Sigrid Tyssen, vandrande langs veg eller sti. For Sigrid er stadig ute å går, og no som pensjonist er "jobben å gå", seier ho. I tillegg til å gå i Eksingedalen og i byfjella i Bergen, er Sigrid ein ivrig pilgrimsvandrar om sommaren.

Idrettslagsaktivitet.

Av Magnar man 10.07.2023 - 20:43
Gjengen smilte bredt etter å ha fullført dei to første øvingane på idrettsmerkeprøven tidlegare i sommar. Halvannan time seinare hadde samtlege gjennomført alle øvingane, og klart merkekrava.
Magnar held, dersom du ser godt etter, miniatyrstatuetten som bevis på å ha klart krava til idrettsmerket i 25 år.