Mobile Worker

Uni

Kven er kva i laga våre

Av Magnar tir 31.03.2020 - 15:39
På botn av eksingedalen.no, i det blå feltet, er det kome nye knappar/klikkpunkt. Eitt av dei er "Lag og råd". Der finn du ei oversikt over laga i dalen og kven som er tillisvalde i desse laga. Så skulle du lura på kven som er leiar, eller kasserar i eit lag, klikkar du på lagsnamnet. Der ligg svaret.

Postkort frå heimeskule i Eksingedalen

Av Liv Anne fre 27.03.2020 - 10:58
Som alle andre skuleelevar har også elevane i Eksingedalen heimeskule. Torsdag denne veka hadde elevane frå 5.- 9. klasse i oppgåve å laga eit postkort. Etter avtale med elevane vert desse postkorta sende ut som ei helsing frå elevane til alle som er innom www.eksingedalen.no i desse dagar. Det kjem eit postkort kvar dag i seks dagar framover.

Alle må bidra for å hindra smitte

Av Magnar ons 25.03.2020 - 15:25
Alle mjølkeprodusentar har fått melding frå sitt meieriselskap om ekstra hygienetiltak. For dei som lever til TINE ser dei slik ut:
TINE innfører no mange tiltak for å bidra til minst mogleg smitte av koronaviruset. Det gjeld også mellom tankbilsjåførar og mjølkeprodusentar ved henting av mjølk på gardane.

Nærbutikken er gull verdt!

Av Liv Anne tir 24.03.2020 - 15:17
Medan mange i samfunnet heldt seg i ro heime, står Hege på butikken på for alle.
Hege er som vanleg på tilbodssida:
-Eg tek imot bestillingar, pakkar varer, set dei ut på trappa – og kunden kan henta varekassen der. For dei som treng det, ordnar eg heimkøyring også.

Alle planlagde aktivitetar avlyst eller utsett

Av Magnar man 16.03.2020 - 09:11
Illustrasjonsbiletet er frå opninga av stien til Høgekleiva, som elevar og lærarar på skulen stod bak.

All trening, mote og samlingar i aktive Eksingedalen er avlyst eller utsett. Difor er planlagt aktivitet i veke 12 og 13 fjerna frå kalenderen på denne sida.
Ingen reknar med at dei reglar og pålegg som er innført berre kjem til å gjelde i to veker. Idrettslaget har difor allerede no avlyst påskebingoen. BINGOVITSAR vert difor lagt ut på denne sida når dagen er der. Bidrag kan du senda til Magnar på e-post eller SMS. Men hugs at det er streng sensur på slike vitsar, så ikkje send frå deg kva som helst.

Unntakstilstand i heile landet: Ta vare på kvarandre

Av Liv Anne tor 12.03.2020 - 18:54
Frå i morgon stengjer alle skular og barnehagar i landet. Dette gjeld til og med 27.mars.

Dette er ein heilt spesiell situasjon. No er det viktig at alle gjer sin del for å begrensa smittespreiing av koronaviruset. Alle vert oppmoda om mist mogeleg kontakt. Matbutikkar vert opne i denne perioden - og folk oppmodast om å dele, ikkje hamstra.

Sjå stadig oppdatert informasjon for Vaksdal Kommune:
https://www.vaksdal.kommune.no/innhald/helse-sosial-og-omsorg-bustad/korona2/oppdateringar-korona/

I Eksingedalen betyr dette at alle arrangement som er oppsett i denne perioden, trening, årsmøte mm må avlysast/utsetjast.