Mobile Worker

Uni

Vaksdal kommune gjev i dag nye råd til innbyggjarane:

Av Liv Anne ons 11.03.2020 - 17:56
Kommunen føl løpande råd frå nasjonale myndigheiter og er i beredskap om det kjem smitta personar til kommunen.
For å førebyggja og begrensa smitte, og verna sårbare grupper gjev kommunen nokre råd til innbyggjarane og har utarbeidd reglar for tilsette.

Oppdatert informasjon frå Vaksdal Kommune er å finna her:

https://www.vaksdal.kommune.no/innhald/helse-sosial-og-omsorg-bustad/korona2/koronarad/

Eksingedalen treng lærar!

Av Liv Anne man 02.03.2020 - 15:27
Vil du prøva deg som lærar i Eksingedalen?

Frå ca 1.mai er det ledig vikariat ut året - og frå hausten er det også ledige stillingar!

Eksingedalen skule er ein fådelt barne - og ungdomsskule. Dette skuleåret er det åtte elevar på skulen, til neste år aukar talet til ti.
Skulen har tradisjon for praktisk og tverrfagleg arbeid på alle årstrinn, eit godt læringsmiljø og godt samhald.

Fin Kom deg ut - dag på Nesheim

Av Liv Anne man 03.02.2020 - 21:52
Kom deg ut-dagen er Den Norske Turistforeninga sin nasjonale turdag. Målet er å gje alle ein smakebit av friluftslivet - og forhåpentlegvis ein smakebit som gjev meirsmak!

I Eksingedalen vert Kom deg ut-dagen arrangert i samarbeid med Eksingedalen IL. Nysnø og nydelege løyper på Nesheim tok vakkert i mot.