Kommuneplan: Open kontordag og informasjonsmøte

Av Liv Anne man 19.11.2018 - 09:55
Gjertrud Karevoll og Tore Henrik Øye inviterer til kontordag og møte i Eksingedalen

Planforslaget til ny kommuneplan er no til høyring

I samband med dette blir det «open kontordag» og informasjonsmøte på skulen i Eksingedalen 3. desember kl 14-18. Tida mellom kl 14-17 er for interesserte med fokus på einskilde innspel/endringar , enten som «drop-in» eller med avtale. Kl 17-18 er det informasjon om heile planforslaget, men med stor vekt på utvikling og endringar i Eksingedalen. Dokumenta til planforslaget er lagt på kommunen sine heimesider, saman med møteplan og meir informasjon. Følg lenka;

https://www.vaksdal.kommune.no/innhald/politikk-og-hoyringar/hoyringar/arealdelen-av-kommuneplanen-til-offentleg-hoyring/