Aktivt arbeidsstyre heldt fram i Bygdarådet

Av Liv Anne tor 06.04.2017 - 21:40
Blid gjeng ved oppvaskbenken etter årsmøtet: Frøydis, Jon og Laila.

Prioriterte saker kommande året vert å følgja opp  vegstandard og meir rekkverk, eldreomsorg, fornying av heimesida, "flyvingen" med Kvitanosutstillinga til Eksingedalen, fiber til husa m.m. Fleire arbeidsgrupper vart sett ned, m.a ei fiber-gruppe.

Bygdarådet er også engasjert i arrangementet Tour des Fjords i mai, saman med Eksingedalen IL. Laila tok initiativ til å starta opp kreftkafe, og vil gjerne ha folk med seg til dette. Ta kontakt med Laila om du er interessert i det.

Ei sak som engasjerte møtelyden til slutt var den kommande konsesjonsfornyinga i høve vassdraget. Dette vert sett på som ei svært viktig sak for bygda. Styret skal kontakta grunneigarlaga om dette. 

Heile årsmeldinga er å finna under "fana" Bygdarådet her på Eksingedalen.no.