Nesheim sokneråd

Av Magnar ons 18.03.2020 - 09:36
  • Gøril Kvinge Nesheim, leiar
  • Frøydis Gullbrå, nestleiar og kasserar
  • Evelyn Gullbrå, medlem i Vaksdal kyrkjelege fellesråd
  • Magnar Nese, skrivar
  • Frode Kvamsøe, sokneprest