Storesvåa på Gullbrå skal temjast

Av Magnar søn 14.06.2020 - 10:37

Det er etablert arbeidsplatformer over svåa. Her er det plassert ut kompressorar som skal brukast til å bore hol til festa til fanggjerda. Dei som skal utføra arbeidet har desse platformene som utgangspunkt for sitt arbeid, og si eiga sikring.

Helikopter i arbeid

Det blei brukt helikopter til å frakte kompressorane på plass. Det blir ein del helikoptertrafikk for å få fang-gjerda opp også-