Vaksdal Turlag er skipa

Av Liv Anne tir 13.02.2018 - 18:07
Glede over nytt lag! Foto: Wily Andre Gjesdal

Styreleiar i Bergen og Hordaland Turlag,Tore Johan Smidt (til venstre på biletet), overekte ny banner til styret i Vakdal Turlag. Desse er med i det første styret for Vaksdal Turlag: Roger Sandvik, Liv Anne Bergo, Elizabeth Gjessing, Bjart Magnus Rosvold, Ingar Vatne, styreleiar Arild Soltvedt.
Heilt til høgre står Nils Øveraas, generalsekretær i DNT.
Sigrunn Stamnes Vik er også med i lokalstyret, men ikkje til stades.