Få postpakker heim med postbilen

Av Frøydis søn 18.02.2018 - 19:48

Etter omlegging i posten sine rutiner våren 2016, er no vanleg praksis at alle postpakker til Eksingedalen blir oppsamla på post-i-butikk på Mo i Modalen. Mottakar får melding enten på sms, i brev eller på mail om sendinga. Når ein har mottatt melding om at ei pakke er klar for henting på Mo, går det an å be om å få den sendt heim. Dette kan gjerast på to måtar.

1. Ring Postens kundeservice (04004). Tast 5. Be om å få pakke heimsendt.

2. Bruk internett og bestill heimkøyring her : Bestille heimkøyring

For begge måtane er det nødvendig at du har sendingsnummer eller kollinummer på pakken. Dette finn du i meldinga du får frå Posten. Du kan velgje kva dag pakka skal komme, og det må vere nokon heime når postbilen kjem den dagen.

NB! Dette gjeld når pakker blir sendt med Posten si teneste, og du får melding frå Posten Norge eller Bring.  Nokre nettbutikkar brukar konkurrerande utkøyrar (PostNord), og dei leverer også pakker til post-i-butikk på Mo. For desse pakkene kan du ikkje bestille heimkøyring.