Store skilnader i breibandsfarten i Eksingedalen

Av Magnar tir 17.04.2018 - 08:35

På ein gard med to bustadhus fekk ein denne meldinga då dei skulle tinga internett. - Fram til dykkar gard er det to linjer, ei god og ei dårleg. Nabohuset ditt har den gode linja, du har den dårlege. Vil du at eg skal byta, og gi deg den gode? Resultat: Ingen handel. Her gjer avstanden til sentralen at sjølv på den gode linja vil ein ikkje kunna ta imot tilfredsstillnade signal.

Bygdarådet vil difor kartleggja behovet for FTTH i Eksingedalen. Det vil koma meir informasjon om planane og korleis ein kan melda si interresse.