Det blir julegudsteneste i kyrkja på Nesheim

Av Magnar tir 08.12.2020 - 20:41

Det blir ikkje allsong inne i kyrkja. Då er det nok med 1 meter avstand mellom folk frå ulike kohortar. Solistar tek seg av songen. Det blir allsong utanfor kyrkja som avslutning av gudstenesta. Det blir orgelmusikk som vanleg.

Det er plass til 5 vaksne personar i kvar benk dersom dei er frå same kohort. Er de fleire enn det kan ein fylla opp to benkar.

Det er påmelding til gudstenesta. På den måten klarar me å få plassert mange i kyrkjebenkane.

Påmelding til Magnar Nese, tlf. 97588303 eller epost magnanes@online.no