Geiteslepp på Gullbrå!

Av Liv Anne tir 15.05.2018 - 21:57
Ingenting er som killingar!

 

Fram på vetteren stundom han tenkte:

"Gjev eg var eit varmare land!"

Men når vårsol i bakkane blenkte

fekk han hug til si heimlege strand

Rekord tidleg vår, grøne bakkar lokkar ...
... og bøndene kan nyta synet av hoppande glade killingar!

Og når liene grønkar som hagar

når det laver av blommar på strå

og når netter er ljose som dagar

kan han ingen stad venare sjå

"Nordmannen" av Ivar Aasen høver godt i maidagane, anten ein er mellom bakkar og berg ut mot havet eller lengst oppe i Eksingedalen på Gullbrå!