Vegmeldingar

Fv 569 Dalseid - Romarheim (Vestland)

4 dager 6 timer ago
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2021 20:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00

Fv 569 Dalseid - Romarheim (Vestland)

4 dager 12 timer ago
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2021 20:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00

Fv 569 Dalseid - Romarheim (Vestland)

4 dager 18 timer ago
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2021 20:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00

Fv 569 Dalseid - Romarheim (Vestland)

5 dager 6 timer ago
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2021 20:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00

Fv 569 Dalseid - Romarheim (Vestland)

5 dager 12 timer ago
Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2021 20:00 Gjelder til: 18.06.2021 06:00