Ekso Villfisk

Brunaurefiske i Eksingedalen

Av redaktør tor 12.10.2017 - 19:02

Ekso Villfisk  har sidan år 2000 drive eit intensivt utfiskingsarbeid.
Ved bruk av småmaska garn vert fiskebestanden tynna med ca. 12000 fisk pr. år. I tillegg til bestandstynning vert det kvart år sett ut ein del større fisk frå Ekso Villfisk sitt kultiveringsanlegg i Sødalen. Dei største fiskane bidreg  mykje til tynning av småfiskbestanden og det er no mindre behov for bestandsregulering med garn.