Ekso Villfisk

Fiskereglar

Av redaktør man 15.01.2018 - 20:50

FISKEREGLAR FOR KULTIVERINGSSONA

 

Fiskekortet er personlig og skal alltid medbringast under fiske.

Det er kun tillete med 1 stang pr. fiskekort og 1 kort pr person.

 

Kortet gir kun tillatelse til fiske med stang.

 

Garnfiske, linefiske, ståsnøre, oterfiske eller einkvar form for fastståande redskap er forbudt.

 

Fiskekortet skal visast fram ved spørsmål om dette frå fiskekontrollør.
Hvis dette ikkje imøtekommast kan vedkommande visast bort. Fiskekontrollør skal vise legitimasjon.

 

I flugefiskessona gjeld kun fang og slipp. «Catch and release»

All fisk over 35 cm skal setjast  attende i elva.

Det skal brukast mothakelause krokar eller mothaka skal klemmast ned.

 

Kjøper du fiskekort i Kultiveringsområdet kan du nytte båtar gratis om nokon av desse ikkje er i bruk. Legg båten på plass etter bruk og legg årane i botnen av båten.

 

Vi ynskjer eit bevegeleg fiske, og ved vading og bruk av båt skal det vises omsyn til andre fiskarar.

 

Ved kjøyring på privat veg må bilar parkerast slik at dei ikkje er til hinder for annan transport.

 

Barn under 16 år fisker gratis, men må forhalde seg til gjeldande reglar i dei enkelte sonane.

 

Gå ikkje over eng og dyrka mark.