Førehandsrøysting i Eksingedalen

Av Magnar man 30.08.2021 - 18:47

Ungdomsskuleelevane sin meny:

Hamburgertallerken som er burger, heimalaga brød, coldslaw, heimalaga dressing og grøn salat,

"Litt svolten": kr 50
"Svolten": kr 100
"Ekstra svolten" kr 150

Brownies og kaffi - kr 15 og kr 10

Glutenfrie alternativ til både salt og søtt. 

ALLE ER VELKOMNE: Servering både til dei som skal velja og andre! 

Ein må ta omsyn til kor mange som er i rommet til ei kvar tid, slik at smittereglar kan haldast.