Folkemøte på oppveksttunet

Av Magnar man 22.11.2021 - 21:36

Nedanfor finn du invitasjon som er lagt i postkassane i dalen. Her finn du også lenke til NVE si side som omhandlar Evangerutbygginga