Eksingedalen treng ein lærar!

Av Liv Anne ons 12.01.2022 - 08:06

Nytt sjansen til eit år som lærar på Eksingedalen oppveksttun!

Ved skulen er det 9 elevar i 1.- 10.klasse. Her kan du utfalda deg, jobba tverrfagleg og praksisnært. 

Ved Eksingedalen oppveksttun er det ledig vikariat som kontaktlærar for ungdomsskulen og undervining i hovudsak frå 5.-10.klasse. I stillinga ligg kroppsøving 1.-10.klasse og valfaget friluftsliv, og mange av faga i ungdomsskulen. 

Vikariatet er i 100 % frå 28.mars 2022 til påske 2023. Du kan også søkja om du berre ynskjer å arbeide ved skulen vårhalvåret 2022, eller berre frå skulestart hausten 2022.  

https://vaksdal.easycruit.com/vacancy/2857923?iso=nn

Ta kontakt viss du lurar:
Eksingedalen skule - Rektor Liv Anne Bergo Tlf. 97653458