Eksingedalen oppveksttun treng reinhaldar!

Av Liv Anne fre 21.01.2022 - 12:52

Vaksdal kommune søkjer etter vikar for reinhaldar ved Eksingedalen oppveksttun, i perioden 14.03.2022 – 16.12.2022, med mogelegheit for forlenging.

Stillinga er på 33 % fordelt på tre dagar pr veke. Nøyaktig arbeidstid vert avtalt direkte med vikaren, dette gjeld og eventuell sumarferie.  Det er lagt opp til stor grad av fleksibilitet når det gjeld arbeidstid.

Søknadsfrist 4. februar 2022. Løn etter tariff og avtaleverk. 

Opplysningar om stillinga kan rettast til fagleiar Anne Britt Knutsen, tlf 48880314