UTSETT! Bokkafe med Gunnar Staalesen

Av Liv Anne tir 22.02.2022 - 11:18
Gunnar Staalesen har vore i Eksingedalen før! No kjem han att, med den nye boka si.

I boka «2020 Post Festum»  trekkjer Staalesen trådar attende til karakterar og hendingar i «Hundreårstrilogien», men boka kan også lesast som frittståande roman. I den nye boka skildrar han sentrale hendingar dei siste 20 åra. Mange lause trådar vert til slutt knytt saman - og Staalesen sin krimhelt Varg Veum, både byrjar og avsluttar boka.

I «2020 Post Festum» er han også i Eksingedalen, og ved faktasjekk i området var han innom skulen i vår. Han lova å komma att med ferdig bok.

Tysdag 29.mars klokka 19 inviterer elevane i ungdomskulen til 
BOKKAFE med Gunnar Staalesen

Det vert servert skillingsbollar og kringle attåt kaffien.
 

Her vert det høve til både å høyra på og snakka med forfattaren,
som seier at han har «lånt Eksingedalen i fleire av bøkene sine»