Tysdag kjem Gunnar Staalesen!

Av Liv Anne tor 24.03.2022 - 08:09
Gunnar Staalesen har vore i Eksingedalen før! No kjem han att, med den nye boka si.

I boka «2020 Post Festum»  trekkjer Staalesen trådar attende til karakterar og hendingar i «Hundreårstrilogien», men boka kan også lesast som frittståande roman. I den nye boka skildrar han sentrale hendingar dei siste 20 åra. Mange lause trådar vert til slutt knytt saman - og Staalesen sin krimhelt Varg Veum, både byrjar og avsluttar boka.

I «2020 Post Festum» er han også i Eksingedalen, og ved faktasjekk i området var han innom skulen i vår. Han lova å komma att med ferdig bok.

Tysdag 29.mars klokka 19 inviterer elevane i ungdomskulen til  BOKKAFE med Gunnar Staalesen, dei har møtt han i klasserommet på førehand. 

Det vert servert skillingsbollar attåt kaffien.  

Her vert det høve til både å høyra på og snakka med forfattaren, som seier at han har «lånt Eksingedalen i fleire av bøkene sine». Han vil fortelja om den nye boka si - og om kvifor han har valt Eksingedalen som stad i bøkene sine.