10.klasse ut i verda!

Av redaktør fre 17.06.2022 - 11:06
Kontaktlærar Sunniva Sjurstræ, Elias Bergo, Silje Gullbrå, Robert Brønstad og rektor og lærar Liv Anne Bergo

Det var fest for 10.klassingen Silje Gullbrå og sommarfest for heile skulen torsdag kveld. 
Silje fekk blomar, gåver og gode ord med seg vidare i livet. 

 

Og resten av elevane kan nyta ein velfortent sommarferie! 

Dei to kontaktlærarane til Silje i år, Anna Bergo og Sunniva Sjurstræ