Vaksdal kommune inviterer til "Innspels-POP-UP"

Av Liv Anne tor 08.12.2022 - 11:41
Kartet viser tid og stad for dei ulike "innspels-POP-UPane" i kommunen.

Kva meiner du Vaksdal kommune skal satse på i framtida?

- Me er i gong med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og har no planprogrammet ute på offentleg høyring.

Har du tankar, idéar og innspel til oss, vil me gjerne høyre dei, seier kommuneplanleggjar Knut Trefall. Han og fleire frå Vaksdal kommune vil vera til stades ved butikken på Lavik fredag 9.desember kl 14 - 18 

- Me håpar å sjå deg, seier Vaksdal kommune i invitasjonen dei deler på kommunen si Facebook-side. 

Kunnskapsgrunnlaget og planprogrammet er å finna på nettsida til kommunen

https://www.vaksdal.kommune.no/…/rullering-av…/