Slå ring om butikkfolka våre!

Av Liv Anne tor 23.03.2023 - 09:58
Butikken, 23.mars, morgonen etter brannen

I dag er det mørkt og stilt på butikken. Hege, Kawe og ungane har mista alt dei eig. Dei vaksne har i tillegg mista arbeidsplassen sin.

I bygda er det oppretta SPLEIS. Ver med og slå ring om den vesle familien, butikkfolket vårt, slik at dei kan komma seg i gang att! 

 

For å støtta:

Scann QR- koden på plakaten under (ved å opna kamera på telefonen din) eller gå inn på spleis.no/hjelpbutikkfolketvårt 

Ein kan også søkja etter spleisen som heiter : Støtt butikkfolket vårt- hjartet i bygda 

Spleisen er delt på Facebook, del gjerne vidare!