Sokneråd manglar listekandidatar til valet hausten 2023

Av Magnar tir 18.04.2023 - 10:41

«Eksingedalen Sokneråd søkjer etter personar som kan sitta i soknerådet frå hausten 2023. Manglar fortsett eitt rådsmedlem og to varamedlemer.

Håpar nokon har anledning til å være med.

Send melding eller ring Jarand Brørvik på 99363951».