Kantklipping i Eksingedalen

Av Magnar tir 15.08.2023 - 21:15
Parti av vegen mellom Brakestad og Nesheim

Altså ikkje noko konkret svar på spørsmålet. Dei siste åra har kantslåtten vore gjort i september, når mesteparten av plantane har visna.
Kantslått i starten av august hadde vore det beste for gjera vegen så trafikksikker som råd. Og det visuelle inntrykket for dei mange turistane som ferdast i dalen hadde vore bedre.