Ferdig arbeid på Brekkhusfjellet fv 313

Av Frøydis søn 02.12.2018 - 23:20

Arbeidet med sikring som nokre veker har gitt betydelege vegstengingar har altså blitt ferdig noko tidlegare enn annonsert.  Det har blitt rydda i fjellsida og sett opp eit par gode nett for å fange opp snø og is. Dette kan me håpe gir tryggare passering av Svalehellaren og kanskje mindre stengt veg her til vinteren.