Engasjement om kommuneplanen i Eksingedalen

Av Liv Anne tir 04.12.2018 - 08:30
Gjertrud og Tore Henrik med kart og kommuneplanverk

Planforslaget til ny kommuneplan er no til høyring

Møtedeltakarane i Eksingedalen var engasjerte. Hovedbodskapen var at planen må vera meir offensiv i høve Eksingedalen, og visa fram Eksingedalen som ein attraktiv stad for framtida. 

- Ein må jobba i lag og heia fram alle gode initiativ! Sa Tore Henrik.

Arbeidsutvalet i Bygdarådet sender ein uttale til planen, høyringsfristen er 20.desember. Uttalen oppsummerer møtet, og Bygdarådet oppmodar alle som har meiningar omkring dette til å ta kontakt. Frøydis samlar alle kommentarane, så send henne gjerne ein epost (frogull@online.no) innan 10.desember.

Alle innbyggjarar er inviterte til å komma med innspel i høyringa, både som enkeltpersonar og gjennom ulike lag. Bygdarådet og grunneigarlaga i Eksingedalen har fått spesiell invitasjon til dette. 

Plandokumenta finn du her: 

https://www.vaksdal.kommune.no/innhald/politikk-og-hoyringar/hoyringar/arealdelen-av-kommuneplanen-til-offentleg-hoyring/