Bruarbeid

Av Magnar tir 18.06.2019 - 12:26

I tillegg til nytt dekke på bruene, skal brukaret på nordsida av elva på Nesheim skiftast på grunn av utglidning. 

I denne tida må vegen ned Eksingedalen brukast som omkøyringsveg.
Riving og arbeid med bru-kar.