Førehandsrøysting i Eksingedalen

Av Liv Anne ons 28.08.2019 - 09:35

Stad: Eksingedalen skule

Kl 13 - 16.30: Førehandsrøysting til kommuneval og fylkestingsval

Kl 13 - 17.30: Førehandsrøysting til soknerådsval

 

Ungdomsskulen har open kafè kl 13 -17.30

Sal av betasuppe, kake, vafler, kaffi og saft.