Skulen inviterer til temakveld

Av Liv Anne man 09.03.2020 - 13:07

Det vert film, bilete, forteljingar, utstilling og Kahoot. 

Temaet er ULL og NYSGJERRIGPER!

Skulekoret leiar allsong saman med ordførar Hege Eide Vik. 

Ungdomsskulen lovar pizzasnurrar, kaker, kaffi og saft til alle.