Øvre Eksingedalen Grunneigarlag

Av Magnar søn 22.03.2020 - 16:51

Øvre Eksingedalen Grunneigarlag (frå Fosse til Gullbrå)

  • Trygve Nilsen, leiar
  • Lars Bjarte Nesheim
  • Gaute Øvstedal
  • Haldis Øvstedal, kasserar
  • Leif Kåre Ekse

Vipps 651890 Kontonr. 3480.11.00564

Fiskekortsal i Øvre Eksingedalen, området Fosse til Gullbrå + fjellvatna i området.

Prisar: Dagskort kr. 100,- Vekeskort kr. 200,- Sesongkort kr. 500,-

Barn under 16 år: gratis i lag med vaksen som har løyst kort.

Du får kjøpt kort på fylgjande plassar: Josten Flatekval, Flatekval. tlf. 99291342 Butikken på Lavik. tlf. 90246905 Einar Trefall, Haugen. tlf. 91803018 Anna og Jørgen Bergo, Bergo. tlf. 48024522/ 99400478 Haldis Øvstedal, Nesheim. tlf. 99101673 Magnar Nese, Brakestad. tlf. 97588303 Ragnar Trefall, Trefall. tlf. 46824019 Hallvard Gullbrå, Ekse. tlf. 90935481 Terje Gullbrå, Gullbrå. tlf. 41413372

Småviltjakt 2021 Varer frå og med laurdag 2. oktober til og med søndag 21. november

Pris: kr. 400,- pr. jeger pr. dag. Maks 4 jegrar i kvart område.

Kan kjøpast hjå: Haldis Øvstedal, Nesheim. tlf. 99101673 Gjeld områda Beinhelleren, Brakestad, Bergo nord, Nesheim, Fosse/Bergo

Hallvard Gullbrå, Ekse. tlf 90935481 Gjeld område Askjellsdalen, Holmen, Gullbrå aust og Ekse  

Soner/område i småviltjakta