Øvre Eksingedalen Grunneigarlag

Av Magnar søn 22.03.2020 - 16:51

Øvre Eksingedalen Grunneigarlag (frå Fosse til Gullbrå)

  • Trygve Nilsen, leiar
  • Lars Bjarte Nesheim
  • Gaute Øvstedal
  • Therese Trefall, kasserar
  • Leif Kåre Ekse