Temakart for friluftsområda i kommunen

Av Liv Anne tor 05.10.2017 - 20:46
Gruppearbeid med kart, penn og papir. Godt samarbeid med dei med lokalkunnskap saman med planleggjarane Gjertrud Karevoll frå Vaksdal kommune og Marianne frå Bergen og Omland Friluftsråd.

Det er eit nasjonalt mål om at alle kommunar i Noreg skal kartleggja sine friluftslivsområde innan 2018. Prosjektet er starta av Miljødirektoratet og forankra i både «Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv» og «Nasjonal strategi for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivområder». Vaksdal kommune har samarbeidd med Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) og Hordaland Fylkeskommune om dette prosjektet. I denne fasen av prosjektet ynskjer kommunen hjelp frå innbyggjarane slik at kartleggjina vert så grundig som råd.