Førehandsval, valkafè og lokal valgransking

Av Liv Anne tor 31.08.2017 - 20:51
Ettermiddagsskule for blide 9.klassingar, som i tillegg til å ha kafè også gjennomførte lokal valgransking som dei skal jobba vidare med i samfunnsfagstimane.
I vallokalet tok Tove Bruvik Erdal og Sølvi Lergård seg av førehandsrøystinga.
Og etterpå vart det god servering og hyppig påfyll av kaffi!