Sykkeltur frå Gullbrå til Tour des Fjords!

Av Liv Anne fre 19.05.2017 - 08:29

Langtidsvarselet er strålande, så dette ligg an til verta ein fin dag! Toradarmusikk i tunnelen tek i mot syklistane når dei trakkar seg inn i Eksingedalen. Idrettslaget og bygdarådet oppmodar bygdefolk og tilreisande om å møta opp for å skapa god stemning!

 

Det er sjølvsagt mogeleg å "hengja seg på" sykkelturen etterkvart nedover Eksingedalen, men kjekt om mange vert med heilt frå Gullbrå. Skyss opp att for å henta bilar på Gullbrå vert organisert av turgruppa. Likeeins frakting av syklar/personar opp att frå tunnelen. For å organisera dette, ynskjer me å vita kor mange som treng skyss/frakting dagen før. Ta i såfall kontakt med Aud Marit; Solfrid eller LivAnne.

Sjå elles artikkel om Tour des Fjords tidlegare her på www.eksingedalen.no