TINE premierer

Av Magnar ons 03.03.2021 - 08:32

Opptjening av premieringsgrunnlag skjer når følgende kvalitetskrav er tilfredsstilt i løpet av et kalenderår: • Det må være minimum 7 måneder leveranse. • Elitemjølkskravet må være tilfredsstilt i alle månedene. • TINEs krav til KSL skal være tilfredsstilt i alle månedene med leveranse. Følgende premier kan deles ut: • TINE SAs 5-års plakett - oppnås dersom de nevnte kravene er tilfredsstilt 5 ganger i løpet av en sammenhengende 6-års periode. • TINE SAs 10-års plakett - oppnås dersom de nevnte kravene er tilfredsstilt 10 ganger i løpet av en sammenhengende 12-års periode. • TINE SAs Sølvtine - oppnås dersom de nevnte kravene er tilfredsstilt 15 ganger i løpet av en sammenhengende 15-års periode. • TINE SAs «Mjølkespann» - oppnås dersom de nevnte kravene er tilfredsstilt 25 ganger i løpet av sammenhengende 25-års periode