Velkomne til årsmøte for Grendahuset Ljosheim

Av Liv Anne ons 17.03.2021 - 21:34

Dagsorden for årsmøtet

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Konstituering av årsmøtet: val av møteleiar og referent
 3. Årsmelding for Grendahuset Ljosheim 2020
 4. Revidert reknskap for 2020 v/ revisorane
 5. Handlingsplan 2021
  1. Økonomi v/Britt Eide
  2. Interiør og stil i Grendahuset Ljosheim
  3. Ljosheim 125 år
 6. Val

Styret håpar sambygdingar tek turen til Ljosheim for å vera med på årsmøtet. Det er oppsette bord og stolar og det vert tilviste sitjeplassar. Endringar kan komma dersom smittevernreglane endrar seg.