Grendahuset Ljosheim

Av redaktør lør 14.10.2017 - 15:36
Ljosheim

Grendahuset Ljosheim er eit av dei eldste ungdomshusa i landet. Det er blitt laga tilbygg to gongar sidan huset var nytt, og det er gjort vedlikehald og oppgraderingar. Bygget egnar seg til alle slags festsamkome, samt møte. Med to salar som går an å slå saman til ein er det mange bruksområde for huset. 

Nye husleigesatsar frå 08.04.19:

Vetlesalen:
kr.500.- for medlemmar

kr.1000.- for utanbygds leigarar

Heile huset:
kr. 1000.- for medlemmar

kr. 2000.- for utanbygds leigarar

Leigepris utover ein dag er kr 500,- pr dag.

Vask etter bruk kan avtalast, og det kostar kr 1000,-
 

Avbestilling meir enn ei veke før den planlagte datoen for leiga er kostnadsfritt. Ved avbestilling ei veke eller mindre før den planlagte leigetida skal halve leiga betalast. 

Kontaktperson for utleige av huset er Aud Marit Brønstad Bergo, tlf 915 89 342