Grendahuset Ljosheim

Av redaktør lør 14.10.2017 - 15:36
Ljosheim

Grendahuset Ljosheim er eit av dei eldste ungdomshusa i landet. Det er blitt laga tilbygg to gongar sidan huset var nytt, og det er gjort vedlikehald og oppgraderingar. Bygget egnar seg til alle slags festsamkomer, samt møte. Med to salar som går an å slå saman til ein er det mange bruksområde for huset. 

Nye husleigesatsar frå 14.02.14:

Vetlesalen: kr.300.- for medlemmer

kr.1000.- for utanbygds leigarar

Heile huset: kr. 1000.- for medlemmer

kr. 1500.- for utanbygds leigarar

Vask etter bruk kan avtalast.

Det er no Ole Jakob Nese, tlf. 461 33 110 som tek imot tinging av huset. Lyklar kan ein få hjå Haldis Fjellanger, Ole Jakob Nese og Rune Nesheim.