Gudsteneste 13.september vert i Ljosheim

Av Liv Anne man 07.09.2020 - 21:27
Gudstenesta sundag 13.september er flytta til Grendahuset Ljosheim. Gudstenesta byrjar klokka 11, og det er prest Bø som heldt denne. Det vert nattverd og kyrkjekaffi.

Gudstenesta er flytta frå kyrkja til Ljosheim fordi kyrkja skal målast og har stillas rundt seg dei kommande vekene.
- Såleis vert det truleg for fyrste gong i verdssoga feira gudsteneste på Ljosheim, seier Lars Patterson i soknerådet.

 

Mobile Worker

Uni

Postkort frå heimeskule i Eksingedalen

Av Liv Anne fre 27.03.2020 - 10:58
Som alle andre skuleelevar har også elevane i Eksingedalen heimeskule. Torsdag denne veka hadde elevane frå 5.- 9. klasse i oppgåve å laga eit postkort. Etter avtale med elevane vert desse postkorta sende ut som ei helsing frå elevane til alle som er innom www.eksingedalen.no i desse dagar. Det kjem eit postkort kvar dag i seks dagar framover.

Alle må bidra for å hindra smitte

Av Magnar ons 25.03.2020 - 15:25
Alle mjølkeprodusentar har fått melding frå sitt meieriselskap om ekstra hygienetiltak. For dei som lever til TINE ser dei slik ut:
TINE innfører no mange tiltak for å bidra til minst mogleg smitte av koronaviruset. Det gjeld også mellom tankbilsjåførar og mjølkeprodusentar ved henting av mjølk på gardane.

Nærbutikken er gull verdt!

Av Liv Anne tir 24.03.2020 - 15:17
Medan mange i samfunnet heldt seg i ro heime, står Hege på butikken på for alle.
Hege er som vanleg på tilbodssida:
-Eg tek imot bestillingar, pakkar varer, set dei ut på trappa – og kunden kan henta varekassen der. For dei som treng det, ordnar eg heimkøyring også.

Alle planlagde aktivitetar avlyst eller utsett

Av Magnar man 16.03.2020 - 09:11
Illustrasjonsbiletet er frå opninga av stien til Høgekleiva, som elevar og lærarar på skulen stod bak.

All trening, mote og samlingar i aktive Eksingedalen er avlyst eller utsett. Difor er planlagt aktivitet i veke 12 og 13 fjerna frå kalenderen på denne sida.
Ingen reknar med at dei reglar og pålegg som er innført berre kjem til å gjelde i to veker. Idrettslaget har difor allerede no avlyst påskebingoen. BINGOVITSAR vert difor lagt ut på denne sida når dagen er der. Bidrag kan du senda til Magnar på e-post eller SMS. Men hugs at det er streng sensur på slike vitsar, så ikkje send frå deg kva som helst.

Unntakstilstand i heile landet: Ta vare på kvarandre

Av Liv Anne tor 12.03.2020 - 18:54
Frå i morgon stengjer alle skular og barnehagar i landet. Dette gjeld til og med 27.mars.

Dette er ein heilt spesiell situasjon. No er det viktig at alle gjer sin del for å begrensa smittespreiing av koronaviruset. Alle vert oppmoda om mist mogeleg kontakt. Matbutikkar vert opne i denne perioden - og folk oppmodast om å dele, ikkje hamstra.

Sjå stadig oppdatert informasjon for Vaksdal Kommune:
https://www.vaksdal.kommune.no/innhald/helse-sosial-og-omsorg-bustad/korona2/oppdateringar-korona/

I Eksingedalen betyr dette at alle arrangement som er oppsett i denne perioden, trening, årsmøte mm må avlysast/utsetjast.


Vaksdal kommune gjev i dag nye råd til innbyggjarane:

Av Liv Anne ons 11.03.2020 - 17:56
Kommunen føl løpande råd frå nasjonale myndigheiter og er i beredskap om det kjem smitta personar til kommunen.
For å førebyggja og begrensa smitte, og verna sårbare grupper gjev kommunen nokre råd til innbyggjarane og har utarbeidd reglar for tilsette.

Oppdatert informasjon frå Vaksdal Kommune er å finna her:

https://www.vaksdal.kommune.no/innhald/helse-sosial-og-omsorg-bustad/korona2/koronarad/

Eksingedalen treng lærar!

Av Liv Anne man 02.03.2020 - 15:27
Vil du prøva deg som lærar i Eksingedalen?

Frå ca 1.mai er det ledig vikariat ut året - og frå hausten er det også ledige stillingar!

Eksingedalen skule er ein fådelt barne - og ungdomsskule. Dette skuleåret er det åtte elevar på skulen, til neste år aukar talet til ti.
Skulen har tradisjon for praktisk og tverrfagleg arbeid på alle årstrinn, eit godt læringsmiljø og godt samhald.